In deze lezing kijken we naar de betekenis die de documentaire fotografie voor jou kan hebben. Ik blijf daarbij dicht bij huis, met voorbeelden van bekende en ook minder bekende fotografen. We kijken naar verschillende thema’s en wellicht word je wel verrast door de vele mogelijkheden die er binnen de documentaire fotografie zijn, juist ook voor vrijetijdsfotografen. Ondanks dat ook één foto een documentaire waarde kan hebben, zal in deze lezing het accent liggen op het seriematige in de documentaire fotografie waarbij beeldstijl en thematiek uiteraard van belang zijn.